sl  en

Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije

Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije (DIST) je raziskovalno in pedagoško dejaven na naslednjih področjih teoretičnega in aplikativnega računalništva:

  • formalni jeziki, avtomati, izračunljivost,
  • podatkovne strukture in algoritmi,
  • optimizacijske metode, aproksimativne metode, NP težki problemi,
  • inteligentni sistemi, podatkovno rudarjenje in strojno učenje,
  • razpoznavanje, analiza in razumevanja vzorcev ter statistično modeliranje,
  • računalniška varnost in biometrične tehnologije.

Sodelavci oddelka so aktivno vključeni v pedagoški proces Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, kjer so nosilci izvajanja diplomskega magistrskega in doktorskega študija Računalništva in informatike, sodelujejo pa še pri izvajanju izobraževalnih programov na nekaterih drugih študijskih smereh na Univerzi na Primorskem.

Predstojnik oddelka je doc. dr. Janez Žibert.