sl  en

Oddelek za preučevanje zdravja

Zdravje je stanje popolnega fizičnega, duševnega in socialnega blagostanja
in ne le odsotnost bolezni.
Svetovna zdravstvena organizacija
 
 
Dobrodošli na strani Oddelka za preučevanje zdravja!
 
Oddelek za preučevanje zdravja je bil ustanovljen leta 2007 na pobudo izr. prof. dr. Andreja Marušiča. Nastal je kot odgovor na pomanjkanje raziskav in projektov iz področja (duševnega) zdravja in kot protiutež stigmatizacije duševnih motenj.
 
Oddelek za preučevanje zdravja predstavlja dinamično in kreativno okolje, v katerem se razvijajo raziskovalne ideje na področjih duševnega zdravja, javnega zdravstva, informatike v zdravstvu in sorodnih področjih. Oddelek je vključen v številne lokalne in nacionalne projekte varovanja zdravja in promocije duševnega zdravja in nacionalne in mednarodne organizacije.
 
Zdravje je stanje popolnega fizičnega, duševnega in socialnega blagostanja in ne le odsotnost bolezni.
 
Znak v logotipu našega oddelka je star poganski simbol za zdravje in zdravljenje. Njegov prvoten pomen smo povezali z definicijo zdravja Svetovne zdravstvene organizacije. Vsak od treh med seboj povezanih krogov, ki jih tvorita vijugasti črti okoli osrednje palice, predstavlja eno od področij blagostanja. Spodnji, najmanjši krog predstavlja fizično, srednji duševno in največji socialno blagostanje, vse troje pa je nujno za dosego občutka zdravja.