sl  en

Oddelek za tehnologijo

Onesnaževanje okolja negativno vpliva na zdravje ljudi in drugih živih bitij. Pri razumevanju problematike onesnaženja okolja je potrebno sodelovanje različnih disciplin in raziskovalnih področij. Poleg ekoloških je potrebno upoštevati tudi ekonomske, socialne in tehnične vidike.

Zelo pomembno je ustrezno, hitro in učinkovito obveščanje javnosti. V ta namen smo razvili sistem za celovito predstavitev meteoroloških podatkov in podatkov o onesnaženosti zraka (TARU). Izmerjene podatke je možno preko vzorčevalnih meteoroloških postaj prikazovati v prezentacijskem sistemu okoljevarstvenih podatkov in na internetu.


V teku so tudi preizkusne meritve onesnaženosti ozračja z aerosoli z lastno zasnovanim in izdelanim LIDAR-jem. Prednost očem varnega LIDAR-ja je v tem, da ga lahko uporabljamo v urbanem okolju. Očem varni LIDAR bomo priredili za potrebe avtomatskega vzorčevanja in upravljanja na daljavo, predvsem za spremljanje koncentracije prašnih delcev v atmosferi.
Modeliranje onesnaženosti zraka, postaja vse bolj uveljavljena metoda za oceno kakovosti zraka. Z uporabo disperzijskih modelov lahko bolje razumemo širjenje in transport snovi v prostoru in času. Modeli se lahko uporabljajo za aplikativne potrebe kot so: umeščanje novih virov v prostor, pomoč pri načrtovanju ukrepov pri prekomernem onesnaženem zraku, izbira merilnih mest za kakovost zunanjega zraka, ocenjevanje kakovosti zunanjega zraka na območjih kjer ni meritev. Prav tako zakonodaja za večje onesnaževalce zahteva da do leta 2011 izdelajo numerični model onesnaženja zraka.


Koprsko območje je med bolj z ozonom onesnaženimi področji na Slovenskem. Troposferski ozon je eden najbolj zaskrbljujočih onesnaževalcev zraka v Evropi. Vremenski pogoji so poleg emisij in atmosferske kemije glavni povzročitelj onesnaženosti zraka. Pojavlja se potreba po povečanju števila merilnih mest in jih predvsem razširiti na geografska področja, na katerih se do sedaj ni merilo kakovost zraka.

Vodja oddelka je dr. Jure Pražnikar.

V. D. predstojnice oddelka: doc. dr. Andreja Kutnar

dr. Adnrej Panjan

Jaka Gašper Pečnik

 

Povabilo k oddaji ponudbe za sodelovanje na področju mreženja in iskanja finančnih virov na področju bio-osnovanih gradbenih materialov