sl  en

Sodelavci

Vodja Centra za povezano znanost in razvoj:

dr. Andraž Teršek, Znanstveni sodelavec

 

  • Doktor pravnih znanosti (Doctor of Laws)
  • Znanstveni sodelavec (Research Scientist)
  • Ustavni pravnik (Constitutional Scholar)
UP IAM
Muzejski trg 2

Koper, Slovenija 6000
 
Izobrazba

Doktorat iz pravnih znanosti (ustavno pravo).

Diplomiral (1998), magistriral (2002) in doktoriral (2008) na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.

Področja raziskovanja: ustavno pravo, človekove pravice in svoboščine, filozofija prava, sociologija prava, pravna politika, pravo in politika duševnega zdravja, etika.

Sourednik revije REVUS - revije za evropsko ustavnost (http://www.uradni-list.si/0/revus_news).

Predsednik Kolokvija Univerze na Primorskem

Predstojnik Centra za povezano znanost in razvoj (POZNAR) pri UP PINT Koper.___________________________________________________________________________________________

Doctorate in (constitutional) law.

Diploma in Law (1998), Master's Degree (2002) and Doctorate (2008) from Faculty of Law University of Ljubljana.

Fields of Research: Constitutional Law, Human Rights and Freedoms, Philosophy of Law, Sociology of Law, Legal Policy, Law and Policy of Mental Health, Ethics.

Coeditor at REVUS-European Constitutionality Review (http://www.uradni-list.si/0/revus_news)

Head of the Centre for Single Science and Development (POZNAR) at the Institute UP IAM Koper

President of the Colloquium of the University of Primorska

Biography:
Kratka biografija
Andraž Teršek, pravnik in doktor (ustavnega) prava, je doktoriral na Pravni fakulteti v Ljubljani, kjer je bil v letih 1998-2008 zaposlen kot asistent. V tem času se je uveljavil kot pravni teoretik in filozof, predvsem pa kot ustavni pravnik. Za njegovo ukvarjanje s pravom so značilni upiranje pravniškim dogmam in klišejem, konstruktivna kritičnost do pravne realnosti, vztrajanje na trajnem upravičevanju prava z razumnostjo, logiko in moralo, opazovanje temeljnih pravnih vprašanj in problemov z nekoliko drugačnih zornih kotov, vnašanje novosti in novih študijskih pristopov v svet pravne znanosti ter nenazadnje odkritosrčno preusmerjanje pravniške pozornosti na ljudi in obče koristi. Spisal je številna strokovna in znanstvena besedila s področja ustavnega prava, demokracije, človekovih pravic in drugih sorodnih tem. Bil je pomočnik urednika revije Dignitas. Je avtor dveh knjižnih del o svobodi izražanja. Za svoje pedagoško in publicistično delo je kot podiplomski študent prejel nagrado "Mladi pravnik", ki jo podeljuje Zveza društev pravnikov Slovenije. Spisal je tudi nekaj uspešnih in odmevnih pobud za presojo ustavnosti. S pravniškimi teksti in komentarji pogosto nastopa v javnih občilih. Predaval je na številnih konferencah in seminarjih. Je pobudnik, soustanovitelj in sourednik prve slovenske revije za ustavno pravo REVUS. Po tem, ko je zapustil ljubljansko pravno fakulteto se je kot ustavnopravni raziskovalec zaposlil na Primorskem inštitutu za naravoslovne in tehnične vede Koper Univerze na Primorskem. Na tem inštitutu se med drugim ukvarja tudi z razvojem področja prava in politike duševnega zdravja ter vodi Center za povezano znanost in razvoj, katerega temeljni namen je raziskovalno in študijsko ustvarjanje in krepitev ene same, povezane, interdisciplinarne znanosti. Na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper (UP FAMNIT) sodeluje kot pravnik in kot sodelavec za področje etika in človečnost pri novem študijskem programu Biopsihologija.
 
Short biography: 
Diploma in Law from the Faculty of Law, University of Ljubljana (Faculty Award for Excellent Final Paper on Legitimacy). Master of Legal Science (in Theory of Law and State and Sociology of Law) from the Faculty of Law, University of Ljubljana (Master Paper: Public and Freedom of Expression as Presumptions of Democratic Legitimacy). PhD from Faculty of Law, University of Ljubljana (PhD Thesis: Legitimacy As A Component of Political And Legal Concepts Of Modern Constitutional Democracy). Assistant professor at the Chair of Theory and Sociology of Law at the Faculty of Law, University of Ljubljana, in years 1999-2008. Former assistant editor of Dignitas – The Slovenian Journal of Human Rights. Editor of Legal Questions about the Beginning and End of Life. Abortion and Euthanasia, collection of Papers. Author of numerous articles, essays and research papers, mostly written about constitucional law and democracy, sociology of law, human rights, philosopfy of law, legality and legitimacy and legal culture. Author of the monograph Freedom of Expression (2007). Co-author of the monograph Preludium of democracy – civil society and the freedom of public communication. Member of the Slovenian Constitutional Law Association’s managing board. Initiator, co-founder and managing editor of REVUS-European Constitutionality Review. Author of the Nations In Transit Report for Slovenia, 2006, Freedom House. Co-founder and president of the Club Revus –Centre for Studies of European Democracy and Constitutionality. As research associate he is above all responsible for the promotion of the legal and policy studies in the field of mental health and he is the Head of the Centre for Combined Science and Development, with the key purpose to establish and develop one single, combined, interdisciplinary science.
..............................................................................................................................................................................................
SOMETIMES YOU CAN'T MAKE IT ON YOUR OWN.
Bono
 
Courses:
Revija REVUS-revija za evropsko ustavnost (European Constitutionality Review)